ارسال رزومه

  • انواع فایل های مجاز : jpg, doc, docx, png, pdf.