درخواست دوره حضوری

شرکت  بهین رایانش آزاد به منظور گسترش دانش فناوری های مکانی در سازمان ها دپارتمان آموزشی GISPlus را راه اندازی کرده و به درخواست سازمان ها و شرکت های خصوصی اقدام به برگزاری دوره های gis، دوره WebGIS و دوره MobileGIS در جهت توانمند سازی سازمانها در به کار گیری سامانه اطلاعات مکانی کرده است. جهت ثبت درخواست برگزاری دوره فرم زیر را پرکنید و یا با تماس با شماره ۳۷۷۸۹۶۰۶-۰۳۱ و یا شماره ۰۹۰۳۰۳۴۱۸۰۸ آمادگی خود را جهت برگزاری دوره به ما اعلام نمایید.

  • مشخصات شخص/شرکت

  • اطلاعات درخواست