فراخوان جذب مدرس

    سایت GISPlus از افراد زیر جهت تدریس دعوت به همکاری می نماید.

 • ۱- مدرس Web GIS متن‏ باز
 • PostgreSQL+PostGIS
 • GeoServer
 • MapServer
 • ۲- مدرس برنامه ‏نویسی Web GIS با .NET
 • طراحی وب با HTML, CSS, JavaScript, jQuery
 • #ASP .NET MVC + C
 • OpenLayers
 • ۳- مدرس برنامه ‏نویسی Web GIS با پایتون
 • طراحی وب با HTML, CSS, JavaScript, jQuery
 • Python + Django + GeoDjango
 • OpenLayers
 • ۴- مدرس برنامه ‏نویسی Web GIS با Node JS
 • طراحی وب سایت با React
 • طراحی وب سایت با Node JS
 • طراحی وب سایت با OpenLayers

فرم تقاضای تدریس

چنان چه مایل به همکاری با ما جهت تدریس هستید لطفا فرم زیر را پر کنید

 • مشخصات شخص