چه سازمان هایی از آموزش های ما استفاده کرده اند

دانشگاه امام علی (ع)
اعضای هیئت علمی هیئت علمی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
اعضای هیئت علمی

دانشگاه پارس
اعضای هیئت علمی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه خوارزمی

اداره ی منابع طبیعی کهگیلویه و بویر احمد
کارشناسان سازمان

شرکت مدیریت اکتشاف نفت تهران

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت گاز خراسان شمالی

شرکت گاز استان تهران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان

شهرداری خسرو شاه

سازمان فاوا شهرداری شیراز

شهرداری جم

شهرداری بوشهر

شرکت نرم افزاری پیشرو داده پرنیان پور

شرکت مشاور سیبا نقش توس

شرکت نیک آفرینگان رایانه

شرکت نوساز محاسب

شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

شرکت آبفا سنندج

شرکت آب و فاضلاب مشهد

شرکت آبفا شهرکرد

شرکت آبفا بندرعباس

چه اشخاصی از آموزش های ما استفاده کرده اند

موسسه ی آموزش عالی عمران و توسعه

 • دانشجویان کارشناسی ارشد سیستم اطلاعات مکانی

دانشگاه تهران

 • دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی GIS

دانشگاه مازندران

 • رشته ی مهندسی شهرسازی
 • دکتری منابع طبیعی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 • کارشناسان ارشد رشته ی GIS/RS

دانشگاه صنعتی اراک

 • کارشناسان نقشه برداری

دانشگاه جامع علمی کاربردی سنندج

 • مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

دانشگاه تبریز

 • دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی GIS

دانشگاه زنجان

 • دانشجویان کارشناسی نقشه برداری و عمران

دانشگاه تفرش

 • دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی GIS

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

 • دانشجویان کارشناسی ارشد GIS

دانشگاه علوم تحقیقات تهران

 • دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ی RS / GIS

آقای سینا نبئی

 • دانشجو ی دکتری دانشگاه علوم تحقیقات تهران
  مدرس دانشگاه علوم و تحقیقات

مصاحبه با برخی از افراد حاضر در دوره

برنامه نویسی webgis
می خواهم بیشتر بدانم
مهشاد انصاری
مهشاد انصاری کارشناسی ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار است و در زمینه توسعه ی
وب سایت و برنامه نویسی #C فعالیت دارد
پیشنهاد می کنیم  صفر تا صد برنامه نویسی Web GIS