تمام مطالب دسته بندی : آموزش های سازمانی
نقش مشاور GIS در سازمان ها

نقش مشاور GIS در سازمان ها

چطور اطمینان پیدا می کنید که پروژه GIS شما موفقیت آمیز بوده است؟ آیا با اشتباهات رایجی که منجر به شکست یک پروژه GIS می شوند، آشنا هستید؟ آیا در سازمان شما، GIS یک بخش مستقل است یا بخش مشخصی برای آن وجود ندارد؟ آیا پروژه GIS سازمان شما، بازگشت سرمایه داشته است یا فقط برای آن هزینه شده؟ مشاور GIS را بهتر بشناسید اگر مدیر یا کارشناس یک سازمان دولتی یا شرکت خصوصی هستید، خواندن این نوشته می تواند به شما کمک کند. آیا واقعا یک مشاور GIS نیاز است؟ بسیاری از سازمان ها و شرکت ها دارای بخش GIS و کارشناس GIS هستند که بخشی از پروژه های GIS  را به خوبی به انجام می رسانند. اما معمولا […]