اپلیکیشن موبایل برداشت خرابی معابر

با استفـاده از اپلیکیشن موبایـل برداشت خرابی معابـر، می‏تـوان انواع خرابی روسازی معابر را به همراه شدت، مکان دقیق و تصویر آن‏ها، در زمان کم و با هزینه کمتر و دقت بالاتر، گردآوری نمود.

مهم ترین قابلیت ها

استفاده آنلاین و آفلاین

ترسیم خرابی اتوماتیک و دستی

نظارت بر برداشت معبر یا محدوده

ثبت ۱۹ نوع خرابی

ویرایش اطلاعات قبل از ارسال به سر

مزایای استفاده سامانه

  • برداشت بدون استفاده از کاغذ
  • برداشت با تعداد پرسنل کمتر
  • کاهش زمان برداشت اطلاعات
  • تولید اتوماتیک نقشه خرابی معابر
  • اعتبارسنجی و نظارت آسان
  • امکان استفاده از اطلاعات در سامانه pms

وب سایت مدیریت برداشت اطلاعات

با استفاده از وب سایت مدیریت برداشت اطلاعات، کارشناسان می توانند نسبت به برنامه‏ریزی، کنتـرل، اعتبـارسنجی و نظارت بر فرآیند برداشت، اقدام نمایند. کلیه فعالیت‏های پرسنل برداشت اطلاعات، قابل کنترل و نظارت می باشند. همچنین داشبوردهای مدیریتی، امکان مدیریت آسان فرآیند برداشت را در اختیار کارشناسان قرار می‏دهند.

مهم ترین قابلیت ها

مدیریت کاربران و دسترسی

مدیریت لایه های نقشه

برنامه ریزی فرآیند برداشت

نظارت و کنترل فرآیند برداشت

تبادل اطلاعات با سایر سیستم ها

مزایای استفاده سامانه

  • کاهش زمان برداشت اطلاعات
  • نظارت بر عملکرد تیم برداشت و افزایش بهره وری
  • اعتبارسنجی آسان و سریع اطلاعات برداشته شده
  • تصمیم گیری بهینه با استفاده از تحلیل های مکانمند