اپلیکیشـن موبایــل برداشت اطلاعات معابر

با استفاده از اپلیکیشن موبایل رهیار، می‏توان اطلاعات انواع المان‏های موجود در معابر شهر را از طریق فرم‏های پویا، در زمان کوتاه و با هزینه کم و دقت بالا برداشت نمود.

مهم ترین قابلیت ها

ویرایش قبل از ارسال به سرور

قابلیت نظارت بر برداشت

عملکرد آنلاین و آفلاین

پیوست عکس | فیلم | صدا

برداشت از طریق فرم‏های پویا

برداشت عوارض مکانی نقطه | خط | سطح

مزایای استفاده سامانه

  • برداشت بدون استفاده از کاغذ
  • برداشت با تعداد پرسنل کمتر
  • کاهش زمان برداشت اطلاعات

وب سایت مدیریت اطلاعات معابر

با استفاده از وب سایت مدیریت اطلاعات معابر، کارشناسان می توانند اقدام به ایجاد انواع المان‏ها و فرم‏های گردآوری اطلاعاتنمایند و آن‏ها را به کاربـران اختصـاص دهند. اطلاعـات ارسـالی کاربران در این سایت، مدیریت می شـوند و انواع گزارشات برای تصمیم‏گیری بهینـه در مـورد معابر، آماده می شوند.

مهم ترین قابلیت ها

مدیریت لایه‏ های نقشه

برنامه ‏ریزی فرآیند برداشت

تبادل اطلاعات با سایر سیستم ‏ها

نظارت و کنترل فرآیند برداشت

مدیریت کاربران و دسترسی

طراحی فرم‏ های پویا برداشت اطلاعات

مزایای استفاده سامانه

  • کاهش زمان برداشت اطلاعات
  • نظارت بر عملکرد تیم برداشت و افزایش بهره وری
  • اعتبارسنجی آسان و سریع اطلاعات برداشته شده
  • تصمیم گیری بهینه با استفاده از تحلیل های مکانمند