بازار کار برنامه نویسی GIS در ایران

در این ویدیو می خواهیم با شما درباره بازار کار برنامه نویسی GIS در ایران صحبت کنیم. بازار کار GIS در ایران به چه مهارت های برنامه نویسی نیاز دارد؟ برنامه نویسی Web GIS بیشترین استخدام را دارد یا برنامه نویسی Mobile GIS؟ برنامه نویس GIS برای Android بیشتر استخدام می شود یا برنامه نویس [...]