• انواع فایل های مجاز : jpg, doc, docx, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 10 MB.