در این فیلم رایگان شما با زبان برنامه نویسی پایتون و توانمندی های آن آشنا می شوید