نقشه کل ایران

99,000تومان

اکثر افراد برای نمایش نتایج تحلیلهای خود نیازمند داده های کلی از مناطق مختلف ایران هستند. چه بهتر که نقشه ایران به فرمت Shapefile در اختیار آنها قرار گیرد. شما می توانید با دریافت این محصول دسترسی به فایل های نقشه ای کل ایران داشته باشید.