تمام مطالب برچسب : تحول دیجیتال مکانی
آشنایی با تحول دیجیتال مکانی

آشنایی با تحول دیجیتال مکانی

آشنایی با تحول دیجیتال مکانی در این ویدیو با تحول دیجیتال مکانی از زبان مهندس همایون یزدان پناه مشاور شهردار قم و رییس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم آشنا می شوید. سوابق مهندس همایون یزدان پناه مشاور شهردار قم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رییس ستاد شهر هوشمند شهرداری قم مدیر تحول سازمانی شهرداری قم عضوهیات مدیره سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم مدیر اسبق مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اصفهان مدیرعامل اسبق سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان استاد دانشگاه های صنعتی اصفهان، جهاد دانشگاهی صعتی اصفهان و جاع علمی کاربردی شهرداری های استان اصفهان رییس شورای شهر بهارستان پرسش های مصاحبه لطفا در خصوص تحول دیجیتال برامون توضیح بدهید که اصلا چی هست؟ تحول […]